Starta UF företag

Inget kommer vara sig likt efter UF-året
Forskning visar att UF-företagare startar fler företag, har färre arbetslöshetsdagar, får högre inkomster och oftare blir chefer. Utbildningen heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever startar, driver och avvecklar ett UF-företag under ett läsår.

Jag vill veta mer>>

0,00 kr
exkl. moms 0,00 kr