DIPLOMERING


När du gjort hela kursen kan du bli diplomerad eller certifierad tvålmakare. Nästa tillfälle är 22 januari 2022

Hur går det till?

Du får ett riktigt "case" från en kund, till exempel har kunden vissa krav på tvålen som ska vara ekologisk, ha låg miljöpåverkan, se robust ut, egenskaper som inte torkar ut läder osv. Företaget som säljer hästprodukter som sadel och trens ska även börja sälja tvål där du är den tilltänkta tvålmakaren.

Du får olika typer av oljor och fetter, färger och dofter och olika tvålformar som du kan välja mellan och uppgiften har du fått sedan en vecka tillbaka så att du hunnit tänka igenom fördelar och nackdelar med tillverkningen.

Du får ha din kurslitteratur och dina noteringar vid tillfället så var noga med att anteckna under utbildningen.
Det sista du ska göra är att förpacka tvålen och låta den gå till försäljning. 
Vad måste du ha med på förpackningen och hur får du marknadsföra din tvål?


STIPENDIUM

Stipendium i form av en penninggåva på 10.000 SEK tilldelas en kursdeltagare som ansökt om diplomering och stipendium som är avsett att bekosta framtida utgifter av något särskilt slag. Det är tänkt att ge dig en bra start på ditt tvålskapande.

Stipendiet ansöks senast
20 december 2021.