.

K O N T A K T

AK Academy´s utbildningsledare heter Ann Karlsson och har intressen inom olika områden men mestadels inom kemi, fysik och biologi. Hon har läst analytisk kemi med inriktning mot forensik på Örebro Universitet och utbildar idag inom kemi, biologi och fysik där bland annat tvåltillverkning ingår för att öka förståelse i kemiska reaktioner och skapa en slutprodukt med råvaror som inte skadar naturen. 

Vi på AK Academy ger råd hur du kan skapa ekologiska produkter av närodlade råvaror och komma fram till hur produkten påverka naturen så lite som möjligt.

Intresset att göra egen tvål har blivit stort och vi håller tvålkurser till dig som vill veta mer om:

-Hur man tillverkar tvål 
-Hur olika typer av rengöringsmedel påverkar naturen
-Hur du kan starta ett eget företag

AK Academy
Älgstigen 14
69373. SVARTÅ

070-331 22 02
ann.karlsson@mail.com

Ann Karlsson har utbildning 8:00-16:00 varje dag, så därför är bästa sättet att ta kontakt via mejl eller sms: mejl:  ann.karlsson@mail.com
sms:  0703312202

Vill du ha ett samarbete? Hör av dig till Ann genom formuläret.