.                                                                                                                                        

Att vara ÅF för AK-tvål innebär att det finns en tanke bakom försäljningen. Kunden ska veta att råvaran kommer från svenska Ekogårdar och allting görs i Sverige. Det finns endast naturliga ingredienser i produkterna som är registrerade i produktregistret hos kemikalieinspektionen>>En ny återförsäljare!

En kort beskrivning om DrySoap UF

DrySoap har valt att tillverka fasta tvålar, främst för att sprida budskapet om vikten med att tvätta händerna och hålla en god hygien nu under covid-19. Men de har även valt att ta fram en design som gör att tvålen kan bli en fin inredningsdetalj i badrummet.

Under processen har DrySoap tagit hänsyn till hållbar utveckling genom att de tillverkas av ekologiska och närodlade råvaror för att bidra till en bättre miljö samt att kunden ska kunna känna att valet av tvål bidrar till något gott. Dessutom är tvålen fosfatfri vilket minskar övergödningen av sjöar och belastningen på avloppsanläggningar. Den är även biologiskt nedbrytbar.

Följ DrySoap  @drysoap.uf  på instagram och företagets utveckling på deras hemsida>>