.                                                                                                                                        

Att vara ÅF för AK-tvål innebär att det finns en tanke bakom försäljningen. Kunden ska veta att råvaran kommer från svenska Ekogårdar och allting görs i Sverige. Det finns endast naturliga ingredienser i produkterna som är registrerade i produktregistret hos kemikalieinspektionen>>